Smartschool


Smartschool is een digitale leeromgeving die te bereiken is via het internet. Zowel leerkrachten als leerlingen kunnen inloggen met een persoonlijke gebruikersnaam waardoor deze leeromgeving afgesloten en beveiligd is. Vanaf het schooljaar 2013-2014 krijgen ouders een co-account waardoor ook zij alle informatie op Smartschool kunnen raadplegen zonder de account van zoon of dochter te moeten gebruiken.

WAAROM GEBRUIKEN WE SMARTSCHOOL?

Smartschool biedt zowel voor leerkrachten als leerlingen en ouders heel wat voordelen:

  • eenvoudig en veilig communiceren via nieuwsberichten of het intern berichtensysteem;
  • transparant resultaten van leerlingen beschikbaar maken via het puntenboek Skore;
  • gemakkelijk uitwisselen van documenten waardoor de leerlingen over een extra bron van studiemateriaal beschikken;
  • extra materiaal aanbieden in de vorm van websites, filmpjes ...;
  • leerlingen kunnen hun klastaken thuis afwerken;
  • leerlingen worden beter opgevolgd tijdens projecten;
  • remediëringsmateriaal aanreiken;
  • actualiteit in een vak integreren wordt nog makkelijker via het vaknieuws;
  • leerlingen worden vaardiger in ICT (vereist in hoger onderwijs en de huidige maatschappij);
  • foto's van allerlei activiteiten en projecten zijn in het fotoalbum van Smartschool terug te vinden.

Klik op het logo om smartschool te openen: